Från
139:-

Boktjära

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För vildsvin och klövvilt. Stryk tjäran på lämpligt träd nära utfodringsplatsen. Mycket hög kvalitet, kokad två gånger.
 • BOKTJÄRA 4 LIT

  BOKTJÄRA 4 LIT

  Art. 36-0999
  5 l
  199:-
  49,75 / L
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • BOKTJÄRA 2,5 LIT

  BOKTJÄRA 2,5 LIT

  Art. 36-0998
  2,5 l
  139:-
  55,60 / L
  Varning
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också