9990

Bevattningstimer

Art. 14-385
  • Mekanisk utan batteri.
  • Ansluts mellan kran och slang för trygg bevattning.
  • Inställningstid 0–120 minuter eller permanent vattenflöde.
  • Krananslutning 3/4", inloppsfilter och snabbkoppling medföljer.
  • Max arbetstryck: 7 bar.
  • Max vattenflöde 1,7 m³/h.