2990
39,87 / L

Ugns- och grillrengöring

Art. 36-0128
För rengöring ugn och grillgaller. Tar effektivt bort fett, sot och fastbränd beläggning. 750 ml.

Bruksanvisning: Spraya produkten på den brända ytan flera gånger. Låt verka ca 5 minuter. Rengör sedan med hjälp av en svamp eller en trasa. Skölj noga med vatten och torka torrt. Inte avsedd att användas på känsliga ytor som t.ex är lackerade eller tillverkade av aluminium eller koppar (inklusive legeringar). Använd inte heller på varma luckor på eldstad. Före användning, testa produkten på ett mindre synligt område. Använd endast för avsett ändamål. Se bruksanvisningar på produkten som ska rengöras. Läs etiketten före användning. Använd skyddshandskar. Undvik inandning av spray. Tvätta händerna noggrant efter hantering.

Relaterade produkter