4990

Flytande växtnäring

Art. 14-0464

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Effektiv biologisk näring för grönsaker, frukt och bär. Baserad på algextrakt. Regelbunden användning ger växterna ökad blomning, tillväxt och skörd samt bättre motståndskraft mot kyla. Dosering: 10 ml/ liter vatten. 1000 ml.

Dosering: 10 ml/ liter vatten
Vattna med växtnäringen under växtsäsongen enligt följande:
Frukt 1 gång/ 3:e vecka
Bär 1 gång var 10 – 14:e dag
Grönsaker 1 gång var 10 – 14:e dag


Förvaras torrt och i temperatur mellan 0 – 40 °C.
Hållbarhet: 3 år.

Beståndsdelar
Extrakt av alger (Ascophyllum nodosum) som innehåller:
• Nitrogen (N):
0,002 – 0,03%
Fosforförening (P2O5): 0,0004 – 0,001%
Kaliumförening (K2O): 0,02 – 0,06%
Kalcium (Ca): 0,01 – 0,02%
Svavel (S): 0,06 – 0,18%
Magnesium (Mg): 0,01 – 0,018%
Algsyra: 0,2 – 0,4%
Mannitol: 0,08 – 0,14%
Betain: 0,0008%
För grönsaker, frukt och bär. Biologisk, baserad på algextrakt. 1000 ml.
Varning
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också