4990

Flytande växtnäring

Art. 14-0464

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Effektiv biologisk näring för grönsaker, frukt och bär. Baserad på algextrakt. Regelbunden användning ger växterna ökad blomning, tillväxt och skörd samt bättre motståndskraft mot kyla. Dosering: 10 ml/ liter vatten. 1000 ml.

Dosering: 10 ml/ liter vatten
Vattna med växtnäringen under växtsäsongen enligt följande:
Frukt 1 gång/ 3:e vecka
Bär 1 gång var 10 – 14:e dag
Grönsaker 1 gång var 10 – 14:e dag


Förvaras torrt och i temperatur mellan 0 – 40 °C.
Hållbarhet: 3 år.

Beståndsdelar
Extrakt av alger (Ascophyllum nodosum) som innehåller:
• Nitrogen (N):
0,002 – 0,03%
Fosforförening (P2O5): 0,0004 – 0,001%
Kaliumförening (K2O): 0,02 – 0,06%
Kalcium (Ca): 0,01 – 0,02%
Svavel (S): 0,06 – 0,18%
Magnesium (Mg): 0,01 – 0,018%
Algsyra: 0,2 – 0,4%
Mannitol: 0,08 – 0,14%
Betain: 0,0008%
För grönsaker, frukt och bär. Biologisk, baserad på algextrakt. 1000 ml.
Varning
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter