8990

Myrdosa

Art. 14-2310

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Praktisk myrdosa för bekämpning av myror. Produkten är lämplig för inomhusbruk eftersom varken användaren, barn eller husdjur kommer i kontakt med medlet. Myrorna lockas av honungen och tar med sig betet tillbaka till boet. Efter cirka tre veckor har myrboet eliminerats.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Undvik utsläpp till miljön. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter