8990
299,67 / KG

Myrstopp

Art. 14-2304

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Bekämpningsmedel mot myror i form av fint granulat som strös ut som bete runt myrboet. Använd medlet under säsongen när myrorna är aktiva och endast en gång per myrangrepp, maximalt en gång per månad. Om bruksanvisningen följs ska en användning räcka till att förstöra myrboet helt inom tre veckor.
Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter