9990
99,90 / L

Handsprit

Art. 36-8776

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Effektiv mot bakterier och virus. Berikad med återfuktande glycerin. Används med fördel under förkylningstider, på resor, efter toalettbesök, före måltider m.m. Färdig brukslösning (flytande). 1 L. Oparfymerad. Innehåller 75 % alkohol. Hållbar ett år från tillverkningsdatum.
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter