9990
199,80 / L

Släckspray

Art. 21-968

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Lättanvänd släckspray som ger en extra trygghet i hemmet och släcker de flesta mindre bränder. Skummet från släcksprayen smutsar inte ner, det innehåller inga gifter och är biologiskt nedbrytbart. Effektivt släckavstånd är 3–4 meter och spraytid 15–25 sekunder. Du behöver inte tömma hela flaskan på en gång. 500 ml.
Varning
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

Andra kunder köpte också