1990
995:- / L

Doftspray toalett

Art. 36-0122
Ett lätt tryck ger en fräsch doft i badrummet och på toaletten. Liten och smidig hållare som enkelt fäst på väggen med dubbelhäftande tejp. Med enkelt refillsystem som gör det lätt att byta doft. Innehåller hållare och spray, 10 ml.

Havsdoft, 2 st

Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Innehåller d-limonen och hexyl salicylate. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Skyddas från solljus. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Refill 10 ml

 • REFILL 10 ML HAVSDOFT, 2 ST

  REFILL 10 ML HAVSDOFT, 2 ST

  Art. 36-0122
  Havsdoft, 2 st
  1990
  995:- / L
  Fara
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Innehåller d-limonen och hexyl salicylate. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Skyddas från solljus. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter