2490
33,20 / L

Köksrengöring

Art. 36-0061
Sprayflaska med färdigblandat rengöringsmedel som effektivt löser fett och smuts från diskbänk, spis, köksskåp, rostfritt stål, glas, plast mm. 750 ml.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter