990
247,50 / KG

Toalettblock

Art. 36-0105

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Håller toalettstolen ren och fräsch. Lämnar en uppfriskande doft. Vikt: 40 g.
A
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Inneholder 4-tert-Butylcyklohexylacetat, Amyl Cinnamal, Limonene, Linalool. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
B
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Inneholder 4-tert-Butylcyklohexylacetat, Hexyl Cinnamal. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter