Från
4990

Startset, vård av bubbelbad inomhus

Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Innehåller allt du behöver för ett säkert och njutbart bubbelbad. Det är nödvändigt att rengöra bubbelbadets alla delar, inkl rörsystemet som finns i badet, för att kunna bada säkert. 40 desinfektionstabletter, 0,5 l Rengöringsmedel för rörsystem, 0,5 l Rengöringsmedel för bubbelbadkar, 250 ml. Doft för bubbelbad, samt en mikrofibertrasa.
 • INNE-BUBBELBAD RENGÖRNING 0,5L

  INNE-BUBBELBAD RENGÖRNING 0,5L

  Art. 36-2003
  Rengöringsmedel för bubbelbadkar 0,5 l
  4990
  99,80 / L
  Tidigare pris 9990
 • INNE-BUBBELBAD RENGÖRNINGSET

  INNE-BUBBELBAD RENGÖRNINGSET

  Art. 36-2000
  349:-
  A
  Varning
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  B
  Fara
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  C
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • INNE-BUBBELBAD RÖR RENGÖR 0,5L

  INNE-BUBBELBAD RÖR RENGÖR 0,5L

  Art. 36-2002
  Rengöring av rörsystem, bubbelbad 0,5 l
  159:-
  318:- / L
  Fara
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.