Biltemas ansvar och miljömål

Biltemas ansvar och miljömål

Som en stor aktör har Biltema ett stort ansvar. Vi kan göra positiva förändringar genom att ta tag i produktutveckling, produktion, logistik och försäljning. Vi vet att vi har en lång väg att gå, men vi har ambitiösa mål och har redan genomfört flera förändringar som vi är stolta över. Detta är förankrat i hela Biltema, från ledning, till produktutvecklare och de anställda i butikerna.

Biltema minskar mängden plast med 80 %

De nya plastpåsarna är gjorda av bland annat majs och andra ekobaserade produkter.

Biltema har som mål att minska bruket av fossilplast i emballage och logistik med 80 procent. På knappt två år. Beslutet är dels miljömässigt, dels affärsmässigt.

Biltema har infört projektet Plastjägarna, för att systematiskt ta bort all onödig plast. Biltema börjar med att successivt hitta alternativ till engångsartiklar av plast, exempelvis fossilfri plast som är ett material av förnyelsebar råvara.

Vi ersätter våra plastpåsar mot mer miljövänliga, biologiskt nedbrytbara alternativ. De nya plastpåsarna är gjorda av bland annat majs och andra ekobaserade produkter. Emballage i plast tas också successivt bort. Dessutom ersätts plast med andra material i många produkter.

– Det finns även ett affärsmässigt beslut att ta bort onödig plast – vi spar pengar. Att förbättra miljön och samtidigt tjäna pengar känns ju som en ganska positiv affärsidé, säger Knut R Svenningsen, koncernchef på Biltema.

Plastjägarna – 80% mindre användning av plast

Som ett steg i vårt redan omfattande miljöarbete, såsom miljövänliga transporter och återvinning, inför vi nu en ännu striktare miljöpolicy.

 • Vi byter ut alla engångsartiklar till förmån för nya alternativ av 100 % förnyelsebart material.
 • Vi ersätter våra plastpåsar mot mer miljövänliga, biologiskt nedbrytbara alternativ.
 • Vi reducerar kraftigt andelen plast i emballage som används under transport.
 • Vi arbetar aktivt med att reducera andelen plast-förpackningar och byta ut dem mot mer miljövänliga alternativ.
 • Vi återvinner all kartong och plast i varuhus och lager. Biltemas lagerbolag kommer även att minska användandet av sträckfilm med 90 %.

 

För att ge en enklare bild av våra mål har vi skapat ECO-mätare för vart och ett av våra fokusområden. Den svarta pilen indikerar vår nuvarande status och besparingar jämfört med tidigare år, medan den röda pilen visar våra mål.

Biltemas miljövänliga byggen

Biltema bygger ständigt nya varuhus och kommer öka tempot i detta nybyggande. Alltid med miljö och hållbarhet som ledstjärnor.

Att bygga varsamt, noga och kostnadseffektivt kräver byggare av högsta klass. Därför samarbetar Biltema med lokala byggbolag med hantverkare av högsta kvalitet, som kan klara så komplexa byggen som ett nytt, stort Biltemavaruhus.

Valet av byggmaterial görs noggrant, endast långsiktigt hållbara material väljs, vilket ger minskat underhåll och renovering.

Biltema bygger så kallade tröga hus. Specialbetong används därmed till både väggar och tak. På så vis märks inte väderomslag inomhus, vilket skapar ett behagligt klimat för såväl kunder som alla medarbetare. Utöver det, läggs även ett extra tjockt lager med isolering på taket. Det hjälper varuhusen att inte reagera på väderomslag och är bra med tanke på brandsäkerhet.

Betongväggarna bryter dessutom ned bilarnas avgaser. Dessutom kan betongen hålla sig ren eftersom materialet bryter ned såväl alger, mossor, smuts och graffiti.

Till Biltema-varuhusens golv används granit, ett naturmaterial som bara ska rengöras med en roterande borste och rent vatten. Det gör att inga kemikalier behövs.

Belysningen är närvarostyrd. Det gör att belysningen endast är tänd när någon är i lokalen. LED används som ljuskälla. Tack vare detta har det sparats hundratusentals kilowattimmar.

Varuhusens fönster är självrengörande. Detta minskar behovet att tvätta dem. Och minskar användandet av kemikalier.

Biltema fortsätter att ständigt finna nya, smarta lösningar för att effektivisera byggandet av nya varuhus, tillsammans med duktiga byggföretag. På så vis får vi ännu trevligare, miljösmartare och mer hållbara varuhus.

Biltema-tåget – mindre CO2-utsläpp

Biltema storsatsar på järnvägstransporter. Av miljöskäl. Därför rullar nu Biltematåget dagligen.

Från slutet av maj avgår varje vardag kl 21.30 ett tåg fullpackat med varor från Biltemas stora lager i Halmstad till varuhusen i Norge. Mer än hälften av alla norska transporter kommer därigenom att ske på järnväg. Det motsvarar ungefär 80 lastbilar. Varje vecka.

Koldioxidbesparingen beräknas till nästan 90 procent. Eller 5.100 ton koldioxid årligen. Tågtransporterna mellan lagret i Halmstad och Norge började i fjol som en test. Inledningsvis fick fem varuhus varor via tåg. Som har avgått ett par gånger i veckan. Men försöken har fallit så väl ut att det successivt byggts ut. Från sommaren kommer 31 Biltemavaruhus i Norge att få sina leveranser per tåg.

Och planer finns på ännu fler järnvägstransporter i hela Norden.

För att ge en enklare bild av våra mål har vi skapat ECO-mätare för vart och ett av våra fokusområden. Den svarta pilen indikerar vår nuvarande status och besparingar jämfört med tidigare år, medan den röda pilen visar våra mål.

El-avfall

Allt el-avfall måste hanteras på ett sätt som inte skadar miljön. Biltema tar ett stort ansvar i att se till att el-avfall återvinns på ett miljövänligt sätt. Hos Biltema kan du leverera alla kasserade produkter som ingår i vårt sortiment. Det är gratis!

I alla våra varuhus sorteras, utöver el-avfall, allt avfall på bästa möjliga sätt, som:

 • Plast
 • Batterier
 • Olja och vätskor
 • Lysrör och lampor
 • Kartong och papp
 • Restavfall

 

 

Frågor och svar om Biltema Environment

Vad strävar vi efter? 
Vår målsättning är att minska all onödig plast som används för förpackning och transport med 80 %.

När?
Detta är möjligt att genomföra inom de närmaste åren.

Är det realistiskt?
Ja. Våra ansträngningar och vår beslutsamhet gör oss mycket övertygade om att vi ska kunna hålla vårt löfte och nå vårt mål.

Varför?
Vi har ett stort miljöansvar. Ett ansvar som vi tar på mycket stort allvar. Vårt första steg är att minska den plastanvändning som är kopplad till våra produkter, såsom förpackningar, transportinplastning och shoppingpåsar.

Håller vi på och minskar plastmängden i våra produkter, förpackningar, transporter osv.?
Ja, ja, ja och ja.

Vem ansvarar för att dessa mål uppnås?
Detta är ett kollektivt ansvar som alla i Biltemakoncernen delar på, och lagarbete är en viktig faktor för att lyckas. Vi har infört större organisatoriska förändringar så att vårt produktutvecklingsteam kan fokusera ännu mer på kvalitet och hållbarhet. Vår plastjägargrupp Plastjägarna ser till att vi håller fokus på målet.

Vilka är Plastjägarna?
Plastjägarna leds av vår kvalitetschef, Karin Bandrup, och är vår interna "taskforce". Plastjägarna har skapats för att hjälpa oss att hålla bolagets miljölöfte och kvalitetssäkra att våra produkter är i linje med både reglering och hållbarhet, samt för att minimera de negativa miljöeffekter våra produkter kan tänkas ha. 

Hur är butikerna involverade? Vilka handlingar och åtgärder vidtar de?
Grunden är vår returpolicy: ”Om du kan köpa den hos oss, kan du kasta den hos oss.” Det innebär att våra butiker återvinner enligt lokala och nationella regler. Detta inkluderar plast, batterier, elektriska apparater, kemikalier, lampor, rörlampor, papper/kartong och allmänt avfall relaterat till den dagliga verksamheten. Butikerna uppmanas att återkoppla om onödig plastpaketering, och om andra relevanta åtgärder som vi som grupp kan vidta för att hjälpa miljön ännu mer.

Vilka är fördelarna med att vi byter ut våra plastpåsar?
Vi vill visa att vi är seriösa i vårt engagemang. Detta inkluderar att vi nu introducerar ett bättre alternativ för våra kunder. Genom att välja detta alternativ får kunden möjlighet att vara miljövänlig genom att kasta bort en eko-påse istället för en vanlig plastpåse. Genom att välja en eko-påse istället för den traditionella plastpåsen minskar vi tillsammans koldioxidutsläppsmängden tack vare materialets sammansättning och dess begränsade utsläppsmängd när det återvinns.

Vilka är de totala ekonomiska fördelarna?
Vi minskar mängden plast, och därför också mängden plast som vi köper för eget bruk. Vi minskar tiden som spenderas på att förbereda pallar med stretchfolie. Och vi gör personallogistiken effektivare, vilket gör det möjligt att skicka våra varor till butikerna snabbare. När det gäller våra produkter minskar vi kostnaden som har lagts på plast vid paketeringen. Detta gör det också möjligt att skicka fler produkter i taget och komprimera volymen som används i varje frakt.    

Vad är ”Eco-meter? Var kommer alla data från? Hur mäter vi?
Miljömätaren Eco-meter visar framstegen och utvecklingen i våra miljöinsatser och åtgärder. Den bygger på data från våra inköpskontor och leverantörer i Europa och Asien, samt från vårt logistikföretag när det hanterar någon typ av transporter.