Profilen är raderad

Nu är din profil raderad och du kommer inte längre att kunna ta del av information eller erbjudanden på Mitt Biltema.

Radera profil på Storebox

Vill du även radera din profil på Storebox så måste du maila till support@storebox.com. Mailet måste skickas från samma mailadress som uppgavs när profilen registrerades.

I mailet är det viktigt att du tydligt specificerar:

  • Mobilnummer
  • E-mailadress som är knuten till din profil