Så bygger du terrassen själv

Så bygger du terrassen själv

Vare sig du väljer en terrass som vilar på fundament eller ett trädäck som byggs direkt på mark, får du en praktisk och användarvänlig uteplats. Med lite planering kan du bygga terrass eller markterrass själv. Markterrassen är enklast och ofta det alternativ som kräver minst arbete eftersom den ligger på backen. Istället för att bygga markterrassen som en kvadrat kan du anpassa den efter landskapet, till exempel genom att låta en slänt eller kulle skapa en naturlig avslutning på markterrassen.

Fast underlag
Börja med att göra marken under terrassen så fast och jämn som möjligt. Låt underlaget få ett fall som leder bort vatten från platsen där terrassen ska ligga. De översta 30 cm av jorden avlägsnar du och lägger på en fiberduk. Ovanpå duken fyller du på med grovt grus. Duken har flera funktioner. Den håller gruset på plats och förhindrar att ogräset växer upp mellan plankorna i terrassen.

Använd en vals för att komprimera gruset. Under byggandet är det viktigt att du behåller fallet så att vatten kan rinna bort. Du kan även lägga markterrassen på ojämn terräng. Då använder du grus för att fylla ut ojämnheter i marken. Jämna först till med grus, lägg därefter på duken och så grus igen ovanpå. När du har fått underlaget som du vill ha det kan byggandet börja. Om du vill ha en så låg markterrass som möjligt lägger du reglarna (bjälkarna under golvet) delvis nedgrävda i gruslagret.

Panelgolvet kan du lägga med (28 mm) trall eller färdigspikade trälemmar. Om du använder trall kan reglarna läggas med ett avstånd på 60 cm. Använd bladet på en vinkelhake för att få ett lagom avstånd mellan golvtrallen.

Markterrass med reglar
Om underlaget för markterrassen är för ojämnt kan du använda underlagsspont och reglar. Denna markterrassvariant bygger lite mer på höjden på grund av reglarna. Börja med att lägga ut underlagsspont med dimension (48 x 98 mm) på ett vågrätt planat grusskikt. Använd ett långt vattenpass för att säkerställa att underlagssponten ligger rakt. Då blir reglarna raka och golvet perfekt.

Reglarna läggs från den ena underlagssponten till den andra. Låt det vara mellan 100–120 cm mellan underlagssponten och 60 cm mellan reglarna. Använd ett stående frontbord i änden för att binda samman de fasta reglarna. Lägg därefter golv med (28 mm) trall.

Måste du ansöka om bygglov?
Terrass på marken kan du bygga utan bygglov. Du kan även bygga upp terrassen, men inte mycket. Om den får en höjd som är mer än 0,5 m över färdigplanad terräng kommer det att krävas tillstånd från kommunen. I en del fall kan placeringen av markterrassen på tomten medföra ansökningsplikt. Om du bor i radhus kan du fylla ut terrängen i en höjd upp till 0,5 m. För egnahem kan du gå 1,5 m upp från terrängnivån förutsatt att du inte hindrar frisiktszoner mot väg.

Är du osäker, ta kontakt med kommunen innan du börjar. Kom ihåg att det är du som är ägare för fastigheten som ansvarar för att terrassen uppfyller bestämmelserna i plan- och byggnadslagen.

Terrass
I motsats till en markterrass vilar terrassen på stolpar eller annan typ av fundament. Terrassen är typiskt högre än en markterrass och har trappa ned till gräsmattan eller gården. Därför tar det längre tid att bygga terrass än markterrass, och det kräver mer planering. Börja med att ta fram en ritning.

Spänn därefter upp ett snöre längs marken som visar storleken på terrassen, och markera höjden på husväggen med ett kritsnöre. Avlägsna alla matjord under terrassen och ersätt med sand eller grus. Fäst de fasta reglarna i husväggen och in i de bakomliggande bjälkarna. Avståndet mellan fundamenten ska vara maximalt två meter. Samma avstånd mellan reglar och första raden med fundament. Använd snören fästa med salingar i marken (lister som slås ned i marken för att hålla snöret) för att beräkna var fundamenten ska placeras.

Kom ihåg grus i botten på hålen som du gräver för fundamenten, och komprimera gruset genom att dunka med fundamentet. Om du använder stolpar måste de vara impregnerade. Kapa dem till tio centimeter över nivån för det färdiga terrassgolvet. Om stolparna ska bära ett räcke ger du dem räckets höjd. En 48 x 198 mm impregnerad bjälke fästs i den bärande balken vid väggen och därefter till stolparna med 6 x 100 mm rostfria skruvar. Samma typ av bjälke fästs framtill. Kom ihåg vattenpass.

Fäst balksko i den fasta regeln och frontbjälkarna och lägg reglar med 600 mm mellanrum från den bärande balken till frontbjälken. Fäst reglar för eventuell trapp ned från terrassen. Steghöjden bör vara mellan 14 och 20 cm för att trappan ska vara behaglig att gå i. Dela höjdmåttet med antalet steg. 24 cm är maxdjupet för stegen. Lägg 28 x 120 mm trall. Bygg eventuellt en ram för att få en snygg avslutning på däcket utan synliga plankändar. Lägg vinkelhakens blad mellan plankorna för att få ett lagom avstånd mellan borden. Fäst terrassplankorna med rostfria trallskruvar på 4,2 x 55 mm i varje stödbalk. Försänk skruvhuvudena 1 mm ned i plankorna.