Hur startades Biltema?

Varför är bilreservdelar och biltillbehör så dyra? Denna fråga ställde sig grundaren till Biltema, Sten Åke Lindholm, för över 50 år sedan. Han såg att billeverantörerna ofta hade en relativt låg vinstmarginal på bilarna de sålde. Tanken var att kunderna skulle lockas köpa bilen. Den låga marginalen på bilen togs sedan igen genom att man tillämpade mycket högre marginaler på reservdelar, tillbehör och service.

När Sten Åke studerade prissättningen på andra produkter fann han att det ofta fanns många mellanled mellan tillverkare och slutkonsument. Många använde mycket pengar för att bygga upp varumärken så att de kunde ge exklusivitet åt sina produkter, någonting som egentligen inte hade med kvaliteten på själva produkten att göra. Många varumärkesinnehavare hade inga egna fabriker utan köpte av underleverantörer på världsmarknaden. Sten Åkes slutsats var att om han tog bort mellanleden och köpte direkt från tillverkarna så kunde han sänka priserna på marknaden rejält. Genom de låga priserna så kunde företaget sälja mycket. Senare blev policyn även att märka produkterna med varumärket Biltema för att därigenom ytterligare kunna pressa priserna samt att slippa varumärkestvister med olika generalagenter. Han formulerade den ursprungliga affärsidén som var ”Att erbjuda varor av god kvalitet till ett bra pris” och han vände sig framför allt till bilägare genom att formulera målgruppen som ”Utbudet skall omfatta det mesta en bilägare behöver till sin bil”.

År 1963 startade företaget Biltema under namnet ”Handelsbolaget BIL-TEMA”. Verksamheten var postorderförsäljning av bildelar och biltillbehör. I den första katalogen ställdes frågan ”Varför betala mer?”

Biltema höll till i en liten källarlokal i Linköping. Efter något år utökades postorderverksamheten med en liten butik, även den i samma källare.

Policyn att köpa direkt från tillverkaren innebar att Biltema tidigt började leta upp var tillverkningen av olika produkter skedde. Redan i slutet av 1970-talet började företaget bygga upp strategiska inköpskontakter runtom i världen.

Sten Åkes starka tekniska intresse ledde ofta till att flera av de stora tillverkarna lyssnade på Biltemas krav och tillsammans utvecklades kvaliteten och produkterna utöver vad som var standard. Flera av dessa förbättringar har sedan även kommit ut till marknaden under mycket kända varumärken.

År 1976 hade omsättningen stigit till ca 25 Mkr och företaget flyttade till nya egna lokaler på Torvingeområdet i Linköping. Lokalytan var hela 6 000 kvadratmeter och innehöll både postorder, centrallager och en butik på nästan 250 kvadratmeter. Denna butik byggdes sedan ut till ca 2 700 kvadratmeter i början av 80-talet.

År 1983 öppnades det första varuhuset utanför Linköping. Det var även utanför Sveriges gränser nämligen i Norge. Den norska etableringen följdes 1985 av en motsvarande etablering i Finland.

Biltema har därefter även öppnat ett antal varuhus i Danmark.

Idag har Biltema ca. 140 varuhus runt om i Norden. Och de blir ständigt fler. Målet är att öppna ett nytt varuhus varje månad.

Varuhusen blir också allt större till ytan. Fler produkter tillkommer hela tiden. Många varuhus innehåller dessutom caféer. Biltema har utvecklats till hela familjens varuhus. Med mottot: Högre kvalitet - till lågt pris.

Biltema är fortfarande ett familjeägt företag.

Hela familjens varuhus

De flesta bilintresserade vet redan att Biltema är en pålitlig leverantör av biltillbehör, bilreservdelar och verktyg. Men Biltema är mer än så. Under de senaste åren har sortimentet breddats kraftigt och den processen fortsätter. Numera finns också cyklar och cykeltillbehör, dator- och mobiltelefontillbehör, målarfärger, byggredskap, husgeråd, resväskor och mycket annat.

Högre kvalitet 

Biltema eftersträvar ständigt högre kvalitet på sina produkter. Alltså högre än vi haft tidigare, och högre kvalitet än våra konkurrenter. Den enkla tanken bakom detta är att det är dyrt med dålig kvalitet. Bra kvalitet definierar vi som att produkten skall vara felfri och motsvara kundens förväntningar. För vissa produktområden, som till exempel verktyg, finns två tydliga kvalitetsnivåer. Den ena nivån, som utmärks av att produkterna har tio års garanti, vänder sig framför allt mot kvalificerade användare som använder verktygen yrkesmässigt. Priset på dessa verktyg är mycket konkurrenskraftigt i förhållande till kvaliteten på produkterna. Den andra nivån vänder sig till de som vill ha bra verktyg men inte använder dem dagligen varför de hellre prioriterar ett synnerligen lågt pris.

Att Biltemas produkter håller rätt kvalitetsnivå testas på många olika sätt. Tester, analyser och funktionskontroller sker både innan Biltema tar upp en produkt och löpande under tiden produkten finns i sortimentet. Vid leverans från fabrikerna har Biltema egen kvalitetskontroll som gör allt från stickprov till kontroller av hela leveranser innan de får packas och skeppas till Biltemas lager.

Produkterna har mycket liten felfrekvens. Biltema har som mål att nå en reklamationsprocent, (värdet av de produkter som Biltema återköper på grund av fel i vara, som andel av den totala försäljningen), som inte överstiger 0,5 %. Biltema har för närvarande en genomsnittlig reklamationsprocent understigande 0,6 %. Detta är en mycket bra nivå men är fortfarande en liten bit från målet.

Biltemas katalog

Det främsta medlet för att marknadsföra Biltema är Biltemakatalogen. Katalogen kommer ut två gånger per år och delas ut till samtliga hushåll runt Biltema-varuhusen.