3975

Blocknyckelsats

Av CrV-stål. Uppfyller gällande DIN-norm. Med 12-kantsfattning i ringänden. Samma storlek i båda ändar.