Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller då Biltema Sweden AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och all övrig kontakt, såsom besök på webbplats och i varuhus, samt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en individ. Detta kan t ex vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-mail och IP adress, eller en kombination av dessa som gör det möjligt att identifiera individen bakom. 

All användning av personuppgifter räknas som behandling av personuppgifter, som till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring eller en kombination av dessa. 

Biltema Sweden AB, hädanefter kallad Biltema, är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i förbindelse med bruk av våra tjänster och produkter samt personuppgifter som vi samlar in och bearbetar för de syften som framgår här nedanför. Att Biltema är personuppgiftsansvarig innebär att Biltema har ansvar och skyldigheter enligt EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR).

 All hantering av personuppgifter sker i överensstämmelse med gällande dataskyddslag.

2. Hur får vi uppgifter om dig och vad används de till?

Biltema samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för det syfte som beskrivs i de särskilda reglerna och villkoren för den aktuella tjänsten, samt i den aktuella integritetspolicyn.

Den mesta information vi har om dig är data som du själv ger oss genom upprättande av en profil på Biltema eller data som genereras när du använder våra tjänster. Detta kan t ex vara sidvisningar och information om din enhet. I tillägg mottager vi någon gång data från andra källor och samarbetspartners. Personuppgifterna vi har använder vi först och främst för att genomföra avtal vi har med dig, men också för att förstå och förbättra våra tjänster, optimera vårt sortiment, göra personligare sidvisningar, lagra statistik, förstå marknadstrender och anpassa annonser. 

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

1. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,

2. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag),

3. behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Biltema och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller

4. i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

Uppgifterna hämtas in på flera olika sätt: 

Uppgifter som du själv ger oss och som samlas in genom användande av tjänsterna här under:

Upprättande av profil 

När du registrerar en profil hos oss uppger du personuppgifter som namn, postnummer, e-mail och telefonnummer. För att kunna motta digitala kvitton måste du även registrera ditt bankkort. Tjänsten digitala kvitton levereras i samarbete med Storebox AB. Uppgifterna lagras i våra databaser främst för att leverera den tjänsten du beställt men också för att förbättra våra tjänster samt för att analysera köphistorik och trender för att kunna presentera produkter som är relevanta för dig och förslag till inköpslistor med ofta köpta produkter. 

Har du ett konto på Facebook kan du använda det för att logga in på vår webbplats. Den enda uppgift vi hämtar om dig från ditt Facebook-konto är din mailadress och ditt namn. Vi postar aldrig något till ditt Facebook-konto.

Köp på Biltema Online

När du handlar på Biltema Online uppger du personuppgifter som namn, telefonnummer och e-mail. Uppgifterna tillsammans med orderhistorik, lagras i våra databaser främst för att leverera den tjänsten du beställt men också för att förbättra våra tjänster och kunna presentera produkter som är relevanta för dig samt hantera eventuella reklamationsärenden. Om du är inloggad med din profil sparas din köphistorik i din profil.

Betaltjänsten för köp online levereras i samarbete med Qliro AB som för dessa data är personuppgiftsansvarig och därmed äger den. Inga personuppgifter som gäller betalningar sparas av Biltema och frågor som gäller betalningar eller relaterade personuppgifter ska adresseras direkt till Qliro AB.

Köp och hämta Drive in

När du använder vår tjänst Köp och Hämta Drive In anger du din bils registreringsnummer. Uppgiften sparas för att kunna leverera tjänsten du beställt och som kvittering av att du fått dina varor levererade. 

Ansökan om Biltemakortet

När du ansöker om Biltemakortet uppger du personuppgifter som namn, personnummer, e-mail, årsinkomst, arbetsgivare och telefonnummer. Tjänsten levereras i samarbete med Resurs Bank AB som för dessa data är personuppgiftsansvarig och därmed äger den. Inga personuppgifter som gäller Biltemakortet sparas av Biltema och frågor som gäller Biltemakortet ska adresseras direkt till Resurs Bank AB. 

Biltema är ett ombud för Resurs Bank AB i det fall då personal i varuhuset hjälper en kund med ansökan i den för varuhuset tillgängliga online applikationen Butiksservice med direktgodkännande/-avslag.  

Ansökan och användning av Biltema Business 

När en verksamhet ansöker om kreditkonto hos Biltema eller loggar in på Biltema Business kräver vi inloggning med BankID för att kunna identifiera att sökanden är signatursberättigad för den verksamhet som den söker kredit för och/eller är uppgiven som administratör för verksamheten. BankID identifieringen sker i samarbete med Trust Combinator AB som personuppgiftsbiträde. Data behandlas endast för att kunna identifiera din inloggning. 

Verksamheten uppger även uppgifter som namn, telefonnummer, e-mail och födelsedatum för kontaktperson och personer som är köpberättigade för verksamheten för verifiering vid köp i varuhus. 

Vi lagrar även uppgifter om verksamhetens kvitton och fakturor samt inköpslistor och order online.

Uppgifterna lagras i våra databaser först och främst för att kunna leverera en fullvärdig tjänst, men också för att analysera köphistorik och kunna ge din verksamhet relevanta erbjudanden och förslag till inköpslistor med ofta köpta produkter.

Köp av elektroniska presentkort

När du köper elektroniska presentkort hos oss uppger du personuppgifter som namn, e-mail och telefonnummer för både avsändare och mottagare av det digitala presentkortet, kort-information och eventuellt bild. Uppgifterna sparas i våra databaser först och främst för att kunna leverera den tjänsten som du har beställt men också för att förbättra våra tjänster och förebygga svindel. Biltema sparar aldrig någon kort-information utan samarbetar med Resurs Bank AB för att genomföra köpet. Resurs Bank sparar även din adress. Data behandlas endast för att kunna genomföra transaktionen. 

Användning av rekommendationsprogam för bilregistreringsnummer

När du söker efter bilreservdelar kan du välja att uppge ett registreringsnummer för att lättare kunna hitta de aktuella reservdelarna som passar för just din bil. För att kunna tillhandahålla denna tjänst har vi en databas med nordiska bilregistreringsnummer varemot sökningen görs. Vi sparar inte ditt registreringsnummer vid sökningen och databasen används endast för att kunna matcha våra produkter mot ditt behov. 

Prenumeration på nyhetsbrev 

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi ditt namn och e-mail för att kunna leverera nyhetsbrevet till dig. Uppgifterna sparas i våra databaser först och främst för att kunna leverera den beställda tjänsten och för att kunna ge dig relevanta erbjudanden och information om kampanjer. Data behandlas endast för distribution av nyhetsbrev. För leveransen av nyhetsbrev använder vi en tredje part. 

Kontakt med kundservice

Vi sparar uppgifter när du kontaktar oss, t ex när du skickar ett e-mail, ringer eller genom att ta kontakt genom funktioner på vår webbsida eller via sociala medier. Detta gör vi för att kunna svara på din förfrågan.

Kamerabevakning

Biltema strävar efter att vara en säker plats för våra medarbetare och kunder. Som ett led i detta använder vi oss av kamerabevakning i våra varuhus. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, avslöja och utreda brott samt att förebygga och utreda olyckor. Vi följer kraven i gällande kamerabevakningslag.

Bevakningsskyltarna upplyser om behandlingsansvarig och ger vidare kontaktinformation. Vi sparar bevakningsfilmerna i upp till 30 dagar varefter de raderas automatiskt. Data behandlas endast för att trygga säkerheten för våra kunder och anställda samt förebygga, avslöja och utreda brott. Denna behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Biltema. Bevakningsfilmerna delas inte med andra verksamheter. 

Biltema förbehåller sig rätten att spara bevakningsfilmerna en längre period vid misstanke om oegentligheter och att överlämna bevakningsfilmerna till offentliga myndigheter vid begäran.

Returer och reklamationer

När du genomför en retur eller reklamation i våra varuhus ber vi om ditt namn, telefonnummer och personnummer samt vid skadeärenden även e-mail. Vi ber om uppgifterna för att kunna ta kontakt med dig om du returnerat en produkt för vidare reparation eller grundat på dokumentkrav från myndigheter i förbindelse med utbetalningar samt att kunna genomföra din skadeanmälan. Uppgifterna lagras lokalt i varuhusen och i våra databaser för att förebygga bedrägeri. Data delas inte med några andra verksamheter.

Upplysningar som samlas in genom användning av våra tjänster 

När du genomför köp och använder våra tjänster registrerar vi information om vilka produkter du köper och vilka produkter som intresserar dig. Detta gör det möjligt för oss att förbättra tjänsterna, förebygga bedrägeri och anpassa innehåll och annonser för ditt användnings- och intressemönster. 

Informationen kan delas upp i följande typer: 

Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling 

Genom tjänsteloggar och andra verktyg registrerar vi information on din enhet och uppkoppling till våra tjänster, t ex operativsystem, webbläsare, IP-adresser, nätverksoperatör, cookies och unika identifikationsfiler. 

Har du annonsidentifikator aktiverat på din Android eller Apple-enhet sänds denna identifikatorn från vår app för målanpassad annonsering. Exempel på användning: anpassning av våra tjänster för den enhet du använder så att du t ex kommer till mobilversionen av vår hemsida när du använder en mobiltelefon.

Information om användning av tjänsterna

När du besöker en webbsida hos oss registreras denna aktivitet automatiskt i våra mätverktyg. Vi använder denna information bl a till att förbättra våra tjänster och för att ge dig innehåll och marknadskommunikation som är anpassad för ditt användningsmönster.

Exempel på användning: vi samlar trafikhistorik för att se vilka sidor som du besökt och hur länge du stannat på sidan för att presentera produkter som är relevanta för dig. Om du är inloggad knyter vi sökhistoriken till din profil så att vi kan presentera produkter och innehåll som är relevant för dig.

Information om position

Vi registrerar din geografiska position baserat på din IP-adress eller andra former av geo-lokalisering. Om du samtycker till platsdelning i vår app blir din GPS plats insamlad genom användning av appen. 

Exempel på användning: presentera kampanjer i varuhus i din närhet, eller ge dig relevanta annonser baserat på en position du varit på. 

Cookies och lokal lagring

När du använder Biltemas tjänster lagras en cookie och annan data lokalt (hädanefter kallat lokal lagring av data) på din enhet. Detta är textfiler som lagras i din webbläsare och som kan läsas av våra tjänster. 

Lokalt lagrad data används för att förenkla användningen av våra tjänster samt för att ge dig relevant information när du besöker vår hemsida och gör att din användarupplevelse blir bra. Det används också för att mäta trafiken på vår hemsida, samla statistik, spåra uppförande för att bygga målgrupper för marknadsföring, förenkla annonshanteringen och förbättra våra tjänster.

Exempel på användning: vi använder cookies för att känna igen din enhet så att du slipper logga in varje gång du använder våra tjänster eller för att ge dig anpassade produktvisningar så att du slipper att söka. Cookies används också för att lagra vilka annonser som du har sett och klickat på.

Information från andra källor 

Vi mottager information från andra källor, till exempel mätverktyg eller andra tredje partsverktyg som hjälper oss eller dem att förstå användaraktivitet, preferenser eller generellt förbättra tjänsterna vi erbjuder. 

Utskick av marknadsföringsmaterial

I vissa fall har vi ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för att kunna skicka ut adresserat marknadsföringsmaterial till dig. Detta för att ge dig möjlighet att få ta del av information om kampanjer och ta del av vårt sortiment.

När vi skickar adresserad marknadsföring köper vi adressregister ifrån tredje part. De uppgifterna vi köper är namn och adress. Uppgifterna används endast av tryckeriet för att trycka på katalogerna och sedan raderas adressregistret. Vill man slippa få adresserad direktreklam bör man anmäla sig till Nix-registret: https://nixa.nixadresserat.se 

3. Lagringsperioder

Biltema sparar inte personuppgifter längre än det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagkrav som åligger oss, t ex med hänsyn till bokföringslagen och andra regler om preskription.

4. Till vem lämnas uppgifterna ut?

Biltema Birgma Group

Vi kan komma att dela uppgifter med andra bolag inom koncernen, för användning till samma ändamål som uppgifterna samlades in för och som beskrivet i denna integritetspolicy. 

Andra företag

I vissa fall använder vi oss av personuppgiftsbiträden för behandling av personuppgifter t ex för att kunna genomföra avtal eller tjänster. I dessa fall vidtar Biltema nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbiträdena behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner, i enlighet med gällande lag och kräver adekvata säkerhetsåtgärder.

Personuppgifter kan även komma att delas med olika myndigheter enligt lagstiftning.

Överföring till tredje land

Vi överför generellt inte några kunduppgifter till länder utanför EU/EES området (så kallade ”tredje land”). Skulle detta bli fallet, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsreglering. Vi ser då till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Övrigt

Om det finns misstankar om att det har förekommit ett brott i samband med användningen av Biltemas produkter och tjänster, kan informationen lämnas till offentliga myndigheter på begäran.

Vi vidarebefordrar, säljer eller förmedlar aldrig dina personuppgifter på något annat sätt än beskrivet i denna integritetspolicy. 

5. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. 

6. Dina rättigheter som registrerad

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockade. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig om varför. Observera att vi endast kan lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Enligt dataskyddsförordningen har du som privatperson en rad rättigheter. Rättigheterna är följande:

• Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter Biltema behandlar om dig.

• Du har rätt att få infört rättelser och aktualisering av de personuppgifter Biltema har registrerat om dig.

• Du har rätt att få de personuppgifter Biltema har registrerat om dig raderade. Om du vill få dina personuppgifter raderade, raderar Biltema alla personuppgifter som Biltema inte enligt lag är skyldiga att spara.

• Om behandlingen av personuppgifter är baserad på ett samtycke från dig, har du rätt att dra tillbaka samtycket, vilket betyder att behandlingen därefter upphör, utom i de fall då Biltema är ålagt enligt lag att behandla personuppgifterna.

Det är viktigt för oss att de uppgifter vi har om dig är riktiga och uppdaterade. Om du upptäcker någon felaktighet ber vi dig att kontakta oss så att uppgifterna kan bli korrigerade. 

All kommunikation rörande dina rättigheter ska ske skriftligen.

För att utöva dina rättigheter som registrerad, använd denna länken: gdpr.biltema.se

Inställningar av användardata i vår app

Du kan när som helst ändra databehandlingen som sker i vår app i telefonens inställningar. Här kan du slå av och på notiser, slå av eller nollställa sökhistorik, öppna upp eller stänga av för sändning av GPS-data till platstjänst. Detta påverkar möjligheterna att få notiser och platsbaserade tjänster och kampanjer. 

Borttagning av cookies

Du kan välja om du vill acceptera lokal lagring av data genom inställningarna i din webbläsare. Här kan du normalt ange om du accepterar lagring av cookies från de webbsidor som du besöker, från tredje part som är knuten till webbsidorna och om du vill bli varnad varje gång en cookie sparas. 

Den exakta förfarandet beror på din enhet och vilken webbläsare du använder. Mer information om cookies finner du här.

Om du väljer att inaktivera lokal lagring av data från Biltema kan det här hindra våra webbplatser från att fungera optimalt, t ex kan du behöva logga in varje gång.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsförordning bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten och lämna in ditt klagomål.

All kommunikation rörande dina rättigheter ska ske skriftligen.

För att utöva dina rättigheter som registrerad, använd denna länken: gdpr.biltema.se

7. Våra analysverktyg

Vi använder analysverktyg för att samla in information om hur våra tjänster används. Till exempel mäter vi antalet besökare, vilka sidor som besöks, hur länge ett besök varar och liknande.

Statistik om användare och trafik används i allmänhet i aggregerad form, varför statistiken inte innehåller någon form av information som kan kopplas direkt till dig som en identifierbar person.

Information om köpta produkter är emellertid kopplad till personlig information i vissa sammanhang, för att ge dig bättre kundservice och riktade kommunikationer, såsom vårt kundhanteringssystem och analyssystemet för försäljningssidor. IP-adresser och platsdata används för att skapa statistik baserat på geografiska kriterier.

Hotjar: Vi använder Hotjar för att förbättra kundupplevelsen för våra webbplatser. Hotjar samlar in anonymiserad information om beteendet på vår webbplats, inklusive de sidor som besöks. Hotjar samlar inte in någon data som skickas via formulär eller personlig information. Läs mer om Hotjars integritetspolicy här.

8. Barns personuppgifter

Biltema samlar inte in eller behandlar personuppgifter för barn under 16 år. Om barn under 16 år har gett oss personuppgifter kommer vi att radera dessa så fort vi har blivit uppmärksammade om det. Målsman kan kontakta oss enligt nedan. 

9. Ändringar av villkor och policy

Biltema kan ändra samtyckesvillkor och integritetspolicyn för att uppfylla nya rättsliga krav och på grund av ändringar i vår egen praxis för insamling och behandling av personuppgifter.  Vid ändringar som kräver samtycke kommer du att bli ombedd att samtycka till de nya villkoren när du loggar in på respektive plats/tjänst där ändringen skett. 

Information om ändringar ges på vår hemsida www.biltema.se samt i de tjänster det gäller.

10. Kontaktinformation

Biltema har valt att utse ett dataskyddsombud som ska involveras i alla frågor som gäller skydd av personuppgifter. Det är dataskyddsombudets ansvar att informera och ge råd i konkreta ärenden, samt att kontrollera att verksamheten efterlever dataskyddsförordningen i stort.

Biltema har också bestämt att dataskyddsombudet ska vara kontaktperson i all intern och extern kommunikation rörande behandlingen av personuppgifter.

Om du har frågor angående vår integritetspolicy eller dataskydd kan du kontakta oss på: dataprivacyBTS@biltema.com

Biltema Sweden AB (org. nr. 556297-3320)
Dataskyddsombudet
Arenavägen 17 -19
433 33 Partille

All kommunikation ska ske skriftligen.

All kommunikation rörande rättigheter som registrerad, dvs förfrågningar om dina personuppgifter som åtkomst, korrigering, radering, portering, begränsning av behandling, ska göras via denna länken: gdpr.biltema.se