Om Biltema

Om jag vill söka en ledig tjänst, hur gör jag?

På vår hemsida finns lediga tjänster och annan information kring arbete på Biltema. Läs mer här.

Vem tillverkar Biltemas produkter?

Våra produkter säljs under varunamnet Biltema vilket betyder att vi i lagens mening också är tillverkare av dem.

Är era produkter oberoende testade?

Våra produkter är ofta med i tester som har gjorts av oberoende parter och resultaten publicerats i olika medier. Här har vi samlat några av de tester som genomförts på våra produkter.

Hur arbetar ni för att säkerställa kvalitén på produkterna?

Biltema eftersträvar bra kvalitet på sina produkter. Den enkla tanken bakom detta är att det är dyrt med dålig kvalitet. Bra kvalitet definierar vi som att produkten skall vara felfri och motsvara kundens förväntningar. För vissa produktområden, som till exempel verktyg, finns två tydliga kvalitetsnivåer. Den ena nivån, som utmärks av att produkterna har tio års garanti, vänder sig framför allt mot kvalificerade användare som använder verktygen yrkesmässigt. Priset på dessa verktyg är mycket konkurrenskraftigt i förhållande till kvaliteten på produkterna. Den andra nivån vänder sig till de som vill ha bra verktyg men inte använder dem dagligen varför de hellre prioriterar ett synnerligen lågt pris.