Från
7990

Signalhorn, gas

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Signalhorn av plastGer en mycket kraftig signalLevereras med gasbehållare 380 ml
 • GASBEHÅLLARE TILL 25849

  GASBEHÅLLARE TILL 25849

  Art. 25-850
  Gasbehållare till 25-849
  7990
  Fara
  Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Extremt brandfarlig gas.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor. Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs säkerhetsanvisningarna och se till att du har förstått dem innan du använder produkten. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SIGNALHORN GAS

  SIGNALHORN GAS

  Art. 25-849
  115:-
  Fara
  Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Extremt brandfarlig gas.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor. Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs säkerhetsanvisningarna och se till att du har förstått dem innan du använder produkten. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också