Sänkt pris
2999:-
Tidigare pris 4499:-

Gummijolle, 230 cm

Art. 25-783
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Jolle med plats för 2 personer. God stabilitet, genomtänkt funktion och hög användarvänlighet. Perfekt för antingen enklare transporter mellan båt och land eller för mer krävande upptäcksfärder längs med kusten. Lätt att sätta ihop och stuva undan tack vare den smarta konstruktionen med uppblåsbar durk. Levereras med luftpump, åror, reparationssats och förvaringsväska.

 • PVC-duk, tjocklek: 0,7 mm
 • Uppblåsbar högtrycksdurk med låg vikt, vilket innebär ca 25 % lägre vikt än en motsvarande modell med trädurk.
 • Bär- och säkerhetslinor.
 • Tre bogseröglor.
 • Toft av aluminium.
 • Åror av aluminium med blad av plast.
 • Fällbara årtullar medger att årorna smidigt kan stuvas på utsidan av pontonerna, vilket ger mer fri yta på ovansidan av pontonerna.
 • Uppblåsbar köl/V-botten medför god stabilitet.
 • Akterspegel av förstärkt marinplywood med aluminiumförstärkningar för motorn.
 • Dräneringsplugg med backventil.
Tekniska specifikationer
 • Längd: 230 cm
 • Bredd: 126 cm
 • Pontondiameter: 33 cm
 • Vikt: 24 kg
 • Max. last: 220 kg
 • Max. personer: 2 st
 • Max. motorstorlek: 4 hk
REPARATIONSATS med limtub och lagningslappar
Om en läcka upptäcks på jollen, rengör då PVC-duken runt läckan med thinner. Använd en av de medföljande lagningslapparna. Stryk på lim, både på ytan kring läckan och på lagningslappen. Låt limmets övre skikt torka på de båda ytorna. Upprepa detta förfarande en gång till och låt torka. Tryck sedan fast lagningslappen så att den centreras över läckan. Pressa ordentligt så att det inte finns kvar några luftbubblor mellan lagningslapp och läcka. Låt reparationen torka i 24 timmar innan jollen används igen.
Viktigt! Reparation kan endast utföras vid torr väderlek. Luftfuktigheten får EJ överstiga 60 %.
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid brand: Släck med alkoholbeständigt skum, pulver eller sand. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Gummijolle, 230 cm

Biltemakortet – smartare än kontant med valfri betalning

Läs mer här