Från
129:-

Rengöringsmedel till smådelstvätt

Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Avfettnings- och rengöringsmedel avsett för rengöring av motor- och maskindelar etc. För användning i verkstad-/smådelstvättar. Rengöringsmedlet är luktfritt och baserat på ISO-paraffiner som effektivt löser olja, fett och andra föroreningar. Medlet emulgerar/löser sig med vatten vilket gör att det kan sköljas bort och det är biologiskt nedbrytbart. Dessutom klarar medlet uppvärmning då flera smådlestvättar har upphettningsfunktion.
 • SMÅDELSTVÄTT 4L

  SMÅDELSTVÄTT 4L

  Art. 36-4556
  4 l
  129:-
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SMÅDELSTVÄTT 10L

  SMÅDELSTVÄTT 10L

  Art. 36-4557
  10 l
  279:-
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också