Från
145:-

Rengöringsmedel till smådelstvätt

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Avfettnings- och rengöringsmedel avsett för rengöring av motor- och maskindelar etc. För användning i verkstad-/smådelstvättar. Rengöringsmedlet är luktfritt och baserat på ISO-paraffiner som effektivt löser olja, fett och andra föroreningar. Medlet emulgerar/löser sig med vatten vilket gör att det kan sköljas bort och det är biologiskt nedbrytbart. Dessutom klarar medlet uppvärmning då flera smådlestvättar har upphettningsfunktion.
 • SMÅDELSTVÄTT 4L

  SMÅDELSTVÄTT 4L

  Art. 36-4556
  4 l
  145:-
  Fara
  Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.
 • SMÅDELSTVÄTT 10L

  SMÅDELSTVÄTT 10L

  Art. 36-4557
  10 l
  289:-
  Fara
  Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också