4490

Lastspännare, manuell upprullning

Art. 34-255
  • Slipp trassel med manuell upprullning
  • Prydlig förvaring
  • Band av polyester och 2 kraftiga förankringskrokar
  • Surrnings-/brottstyrka: 450/225 kg
  • Bandlängd: 3,6 m
  • Bandbredd: 25 mm
Polyesterband och 2 kraftiga förankringskrokar som sammankopplats med ett ”vinsch”-handtag och funktion för manuell upprullning. Bandet är hela tiden i ordning och klart att användas, utan något trassel, som det annars lätt kan bli. När godset ska surras, haka först fast den främre förankringskroken. Frigör sedan spärren och för ”vinsch”-handtaget framåt till frikopplingsläge. Dra ut tillräcklig bandlängd ur upprullningsanordningen och över godset, så att den bakre kroken kan hakas fast. Spänn sedan bandet med ”vinsch”-handtaget för en säker och snabb surrning av godset. Lastspännarens band lossas genom att frigöra spärren och föra ”vinsch”-handtaget framåt till frikopplingsläge, dra ut bandet och lossa krokarna. Snurra sedan manuellt upp bandet på rullen.