Från
6990

Snöskoterolja

Syntetisk självblandande olja för alla 2-takts snöskotermotorer. Ger liten mängd rök och lukt och har mycket goda köldegenskaper som säkerställer pumpbarhet i sträng kyla. Möter följande specifikationer: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, Rotax 253.
 • SNÖSKOTEROLJA SYNTET 4L

  SNÖSKOTEROLJA SYNTET 4L

  Art. 36-973
  4 l
  259:-
  64,75 / L
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SNÖSKOTEROLJA SYNTET 1L

  SNÖSKOTEROLJA SYNTET 1L

  Art. 36-972
  1 l
  6990
  69,90 / L
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.