Från
4290

Kallavfettning

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Används vid motortvätt, avfettning och avsaltning. Löser asfalt, tjära, olja, salt m.m. Fungerar även vid fettfläckar på textilier. Vid motortvätt bör fördelarlocket täckas över med t.ex. en plastpåse. För att uppnå bästa resultat bör bilen vara torr när avfettningen sprutas på.

Bruksanvisning: Spraya avfettning på bilen. Låt medlet verka 2-3 minuter. Skölj av med vatten. Efter avfettning skall lackerade ytor schamponeras.
 • KALLAVFETTNING 1L

  KALLAVFETTNING 1L

  Art. 36-10
  1 l
  4290
  42,90 / L
  Fara
  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.
 • KALLAVFETTNING 4L

  KALLAVFETTNING 4L

  Art. 36-11
  4 l
  9990
  24,98 / L
  Fara
  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också