Från
3990

Kallavfettning

Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Används vid motortvätt, avfettning och avsaltning. Löser asfalt, tjära, olja, salt m.m. Fungerar även vid fettfläckar på textilier. Vid motortvätt bör fördelarlocket täckas över med t.ex. en plastpåse. För att uppnå bästa resultat bör bilen vara torr när avfettningen sprutas på.

Bruksanvisning: Spraya avfettning på bilen. Låt medlet verka 2-3 minuter. Skölj av med vatten. Efter avfettning skall lackerade ytor schamponeras.
 • KALLAVFETTNING 1L

  KALLAVFETTNING 1L

  Art. 36-10
  1 l
  3990
  39,90 / L
  Fara
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • KALLAVFETTNING 4L

  KALLAVFETTNING 4L

  Art. 36-11
  4 l
  9990
  24,98 / L
  Fara
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också