Från
5490

Kallavfettning, Gel

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Kallavfettningsmedel i gelform för avfettning från tjära, trafikfilm, låsolja, vägsalt och drivmedelsrester. Kan användas för rengöring av bilar, motorer, verktyg, maskiner, oljefläckade golv eller andra feta ytor t.ex. köksfläkt. Gelen gör att produkten inte rinner av även från vertikala ytor. OBS använd inte produkten på varma ytor eller i direkt solljus. Låt inte produkten torka in på ytan.
 • KALLAVFETTNING, GEL 1L

  KALLAVFETTNING, GEL 1L

  Art. 36-1700
  1 l
  5490
  54,90 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • KALLAVFETTNING, GEL 4L

  KALLAVFETTNING, GEL 4L

  Art. 36-1701
  4 l
  135:-
  33,75 / L
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också