9990
99,90 / L

Aperfection

Art. 36-1730

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Effektivt rengöringsmedel för alla ytor som tål vatten. Perfekt till bil, båt, husbil, husvagn och i hemmet. Medlet löser effektivt upp smuts och avlagringar och verkar antistatiskt. Kan även användas som fläckborttagningsmedel på textil som tål rikligt med vatten. Kompatibel med samtliga tvättsystem och kan användas manuellt eller i maskin. Doseras efter smutsighetsgrad. Medlet är biologiskt nedbrytbart, vattenlösligt och innehåller inte silikon, vax eller blekmedel. Medlet kan påverka ytvax vid hög dosering.
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också