105:-
26,25 / L

Högtrycksschampo

Art. 36-9550

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Rengöringsmedel för användning i högtryckstvättar, bilen, båten, husvagnen, huset m.m. Innehåll: Nonjoniska tensider, amfotera tensider < 5%. Fosfatfri. 4 l.
Fara
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också