9990
24,98 / L

Högtrycksschampo

Art. 36-9550
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Rengöringsmedel för användning i högtryckstvättar, bilen, båten, husvagnen, huset m.m. Innehåll: Nonjoniska tensider, amfotera tensider < 5%. Fosfatfri. 4 l.
Fara
Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också