105:-
140:- / L

Fälgrengöring Oxid Premium

Art. 36-78

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Effektivt medel för fälgar och hjulsidor av stål, aluminium och plast. Avlägsnar hårdsittande, fet och oljig smuts, vägsalt, bromsdamm, oxid m.m. 750 ml.
Varning
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Sök läkarhjälp vid obehag. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också