199:-

Clay Bar Kit

Art. 36-04
Ett effektivt sätt att rengöra din bils lack på djupet. Ger en blank, smutsavvisande yta och återställer den lyster som lacken hade när den var ny. Clay Bar Kit tar på ett skonsamt men effektivt vis bort de föroreningar som med tiden samlas i alla billacker. Rensar lacken från bland annat: kåda, pollen, asfaltfläckar, tjära, flygrost och bromsdamm.

Följande ingår:
  • Rengöringslera
  • Clay liquid 500 ml
  • Clay wax 500 ml
  • Mikrofibertrasa
Cleaner
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Liquid
Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Wax
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter