115:-
230:- / L

Lackrengöring Premium

Art. 36-83

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Finkornigt medel som rengör effektivt på djupet och återställer lackens lyster och färgdjup. Fungerar på både solid- och metalliclack. Steg 1 av 3 vid djuprengöring, polering och vaxning med Biltemas Premiumprodukter. 500 ml.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Sök läkarhjälp vid obehag. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter