109:-
218:- / L

Lackrengöring Premium

Art. 36-83
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Finkornigt medel som rengör effektivt på djupet och återställer lackens lyster och färgdjup. Fungerar på både solid- och metalliclack. Steg 1 av 3 vid djuprengöring, polering och vaxning med Biltemas Premiumprodukter. 500 ml.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Sök läkarhjälp vid obehag. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter