7990
532,67 / KG

Rubbing

Art. 36-629
Slippasta avsedd för polering av repade eller svårt nedmattade ytor eller för efterpolering vid lackbättring. 150 g.
Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter