5990
599:- / KG

Högtemperaturfett

Art. 36-01
För höga belastningar och temperaturer upp till 150 °C. Väl lämpat för användning till borrhammare. Med EP-additiver. 100g.
Innehåller Zincdialkylditiofosfat. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn.