Från
3290

Kopparpasta

Antikärvmedel. Förhindrar fastbränning och fastrostning p.g.a. höga temperaturer. Tål temp. från -35 till +1100 °C.
 • KOPPARPASTA BURK, 0,5 KG

  KOPPARPASTA BURK, 0,5 KG

  Art. 36-1802
  Burk, 0,5 kg.
  9490
  189,80 / KG
  Varning
  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • KOPPARPASTA TUB, 100G

  KOPPARPASTA TUB, 100G

  Art. 36-1801
  Tub, 100 g.
  3290
  329:- / KG
  Varning
  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.