Från
2490

Multispray

 • Snabbt genomträngande, även i de tätaste mellanrum och finaste porer.
 • Smörjer bultar, muttrar, leder, gångjärn, lås etc. och återger en mjuk och jämn funktion.
 • Driver ut fukt och torkar på ett ögonblick fuktiga tändsystem och elektriska utrustningar.
 • Lossar fastrostade detaljer och gör dem funktionsdugliga igen.
 • Stoppar irriterande oljud.
 • Efterlämnar en tunn skyddsfilm som ger metaller ett utmärkt korrosionsskydd.
 • Innehåller ej silikon eller klorerade lösningsmedel.
 • Ofarlig för de flesta lackerade ytor, beläggningar, gummi och plaster (i tveksamma fall, prova på en liten yta).
 • MULTISPRAY 400ML

  MULTISPRAY 400ML

  Art. 36-4530
  400 ml.
  6490
  162,25 / L
  Varning
  Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Brandfarlig aerosol.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MULTISPRAY 100 ML

  MULTISPRAY 100 ML

  Art. 36-51
  100 ml.
  2490
  249:- / L
  Varning
  Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Brandfarlig aerosol.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter