8490
169,80 / L

Multispray

Art. 36-4561

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
  • Snabbt genomträngande, även i de tätaste mellanrum och finaste porer.
  • Smörjer bultar, muttrar, leder, gångjärn, lås etc. och återger en mjuk och jämn funktion.
  • Driver ut fukt och torkar på ett ögonblick fuktiga tändsystem och elektriska utrustningar.
  • Lossar fastrostade detaljer och gör dem funktionsdugliga igen.
  • Stoppar irriterande oljud.
  • Efterlämnar en tunn skyddsfilm som ger metaller ett utmärkt korrosionsskydd.
  • Innehåller ej silikon eller klorerade lösningsmedel.
  • Ofarlig för de flesta lackerade ytor, beläggningar, gummi och plaster (i tveksamma fall, prova på en liten yta).
500 ml
Varning
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter