Från
4690

Multispray

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
 • Snabbt genomträngande, även i de tätaste mellanrum och finaste porer.
 • Smörjer bultar, muttrar, leder, gångjärn, lås etc. och återger en mjuk och jämn funktion.
 • Driver ut fukt och torkar på ett ögonblick fuktiga tändsystem och elektriska utrustningar.
 • Lossar fastrostade detaljer och gör dem funktionsdugliga igen.
 • Stoppar irriterande oljud.
 • Efterlämnar en tunn skyddsfilm som ger metaller ett utmärkt korrosionsskydd.
 • Innehåller ej silikon eller klorerade lösningsmedel.
 • Ofarlig för de flesta lackerade ytor, beläggningar, gummi och plaster (i tveksamma fall, prova på en liten yta).
 • MULTISPRAY 250 ML

  MULTISPRAY 250 ML

  Art. 36-4590
  250 ml
  4690
  187,60 / L
  Fara
  Kan orsaka allergisk hudreaktion. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MULTISPRAY 500 ML

  MULTISPRAY 500 ML

  Art. 36-4591
  500 ml
  8490
  Fara
  Kan orsaka allergisk hudreaktion. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter