7990
399,50 / L

Dieseltillsats

Art. 36-675

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Räcker till cirka 70 liter. 200 ml.
  • För alla dieselmotorer
  • Rengör insprutare och bränslesystem
  • Underlättar kallstarter
  • Förhindrar isbildning
  • Förebygger kondens
  • Återställer motorns prestanda
  • Minskar slitaget i motorn
Fara
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Samla upp spill. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter