289:-
28,90 / L

Rollbart väggspackel LR

Art. 36-1322

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Vattenbaserat, lätt mediumgraderat spackel med god färgbärighet. Applicera med roller följt av efterslätning med spackelspade. Lämpar sig för spackling på vägg och takytor inomhus vid bredspackling. 10 L.

Tekniska data
 • Färg: ljusgrå
 • Lösningsmedel: vatten
 • Fyllförmåga: 0-4 mm
 • Kornstorlek: Max 0,2 mm
 • Densitet: ca 1 200 kg/m³
 • Torrsubstanshalt: ca 60 - 62 %

Användningsinstruktioner
 • Förbehandling: Appliceringsytorna skall vara rena och fria från fett, damm etc., som är brukligt vid fackmannamässig behandling.
 • Applicering: För hand eller med roller.
 • Torktid: ca 1 timme, vid 1 mm skikttjocklek. Torktiderna kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
 • Vidhäftning: produkten har hög vidhäftning mot gips, betong och puts.
 • Förbrukning: 1 liter/m² vid 1 mm skikttjocklek. Varierar kraftigt beroende på underlagets beskaffenhet.
 • Användningstemperatur: +5 - + 35°C.
 • Rengöring av verktyg: vatten.
 • Lagring: max. 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C -+20°C.
SKYDDAS MOT FROST.
 • Övrigt: vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas
Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

Andra kunder köpte också