Från
4990

Väggspackel LW

Vattenbaserat allroundspackel, lämplig för spacklingsarbeten i våtutrymmen inomhus. Uppfyller kraven för spackelarbete i våtrum.

Tekniska data
 • Färg: grå - blågrå
 • Lösningsmedel: vatten
 • Fyllförmåga: 0 - 4 mm
 • Kornstorlek: max. 0,15 mm
 • Densitet: ca 1.050 kg/m³
 • Torrsubstanshalt: ca 59 %
Användningsinstruktioner
 • Applicering: appliceras för hand
 • Torktid: 1 timme per mm, vid tjockare skikt dock längre.
 • Torktiderna kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
 • Vidhäftning: produkten har hög vidhäftning mot betong, puts och gips.
 • Användningstemperatur: +5°C - +35°C
 • Rengöring av verktyg: vatten
 • Lagring: max. 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C -+20°C.
SKYDDAS MOT FROST
 • Övrigt: vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.
 • SPACKEL VÅTRUM LV 5 L.

  SPACKEL VÅTRUM LV 5 L.

  Art. 36-1321
  5 l
  129:-
  25,80 / L
  Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SPACKEL LÄTT VÅTRUM LV  400ML

  SPACKEL LÄTT VÅTRUM LV 400ML

  Art. 36-1314
  400 ml.
  4990
  124,75 / L
  Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.