8990

Effektspray, Granit

Ger ett granitliknande utseende på detaljer i de flesta material på platser som inte är regnutsatta. Ska förbehandlas med primer och efterbehandlas med klarlack. 400 ml.

Bruksanvisning
Rengör objektet och applicera en universalprimer. För god vidhäftning behöver objektet eventuellt slipas före och efter primern. Applicera flera lager effektspray från ca 40 cm avstånd och med 30 minuters mellanrum tills önskad effekt uppnås. Efterbehandla med flera lager klarlack. Torktider: Mellan målningar 3o minuter. Dammtorr efter 2 timmar. Genomhärdad efter 48 timmar. OBS! Effektsprayen kan användas utomhus men undvik regnutsatta platser.
 • EFFEKTSPRAY, GRANIT 400 ML

  EFFEKTSPRAY, GRANIT 400 ML

  Art. 36-5870
  Obsidian svart
  8990
  Fara
  Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • EFFEKTSPRAY, GRANIT 400 ML

  EFFEKTSPRAY, GRANIT 400 ML

  Art. 36-5871
  Sand
  8990
  Fara
  Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.