9490
189,80 / L

Bänkskiveolja

Art. 36-3666

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För alla träytor inomhus, inklusive bad och kök. Fukt- och slitageskyddar träet samt förhindrar uttorkning och sprickbildning. Baserad på kinesisk träolja, vilket ger utmärkt djupinträngning. 500 ml..

Egenskaper:

 • Baserad på kinesisk träolja (”tung tree oil”) vilket ger utmärkt djupinträngning. Av oljedelen är 85% tungträolja. Innehåller även linolja och fet alkyd.
 • Fukt- och slitageskyddar träet.
 • Förhindrar uttorkning och sprickbildning.
 • Som spädning används isoparraffin, som är mycket luktsvag.
Användningsområden:

 • Träolja för alla träytor inomhus.
 • Passar nya såväl som tidigare impregnerade träytor.
 • Kan användas i fuktiga utrymmen i bad och kök.
 • Kan användas på köksutrustning i trä.
Bruksanvisning:

 • Underlaget skall vara fast, torrt och väl rengjort samt slipat med fint sandpapper (kornstorlek 240 eller finare).
 • Oljan appliceras med pensel, svamp eller doppning tills underlaget slutar suga.
 • Efter några minuter torkas allt överskott, som inte sugits in i träråvaran, bort med trasa eller svamp.
 • Efter 24h torkning, upprepas behandlingen vid behov.
 • Oljan ska tränga in i underlaget och får inte bilda film ovanpå.
 • Behandlingen upprepas vid behov.
OBSERVERA
Olja indränkt i trasor, trassel etc. kan självantända och måste oskadliggöras. Detta görs genom att lägga trasan i vatten eller att bränna den.


Tekniska data:
 • Bindemedel: Kinesisk träolja (tung tree oil), linolja.
 • Viskositet: 37 sek enl. SS-184115, 3 mm.
 • Glans: Beroende på underlag och antal skikt.
 • Brandfarlighetsklass: 3.
 • Densitet: 870 kg/m3 enl. SS-184111.
 • Lagr./transport: 2 år obruten förpackning.
 • Torrhalt: 45 volym-%, 51 vikt-%.
 • Torktid: ca 24 timmar, beroende på temperatur och luftfuktighet.
 • Kulör: Klar.
 • Målningsförhållande: Över +4°C, ej för varmt.
 • Spädning/rengöring: Isoparraffin/alifatnata.
 • Materialåtgång: 4-10 m2/liter beroende av underlag.
Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Framkalla INTE kräkning. Sök läkarvård. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också