9990
39,96 / L

Träolja V

Art. 36-7882
Miljöanpassad olja för oljning av obehandlat eller tidigare oljat trä. Passar både utomhus som inomhus. Träolja V kan spädas med vatten. Baserad på en vattenemulgerad linolja med tillsats av vattenavvisande ämnen. Passar till ytor som utetrall, staket, inredning i båtar, möbler, snickerier. Ger en starkt vattentålig yta. Passar inte som grundolja och kan därför ej övermålas med färg. 2,5 l.

Förarbete:
Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä.


Bruksanvisning:
  • Ytan måste vara rengjord och torr (14 % fuktighet).
  • Träoljan påföres med pensel.
  • Undvik blanka fläckar på kvistar och mättat trä genom att torka av med en trasa eller svamp.
  • Oljan appliceras i flera skikt med mellanliggande tork tills ytan är mättad och inte suger in mer olja.
  • OBS! Risk för självantändning eftersom produkten innehåller linolja. Trasor, trassel etc. som använts måste därför läggas i vatten eller brännas.
  • Träolja V innehåller fungicider för att förhindra mögelpåväxt och är därför ej lämplig på ytor som kan komma i direkt kontakt med livsmedel.
Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.