115:-
46:- / L

Träolja V

Art. 36-7882

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Miljöanpassad olja för oljning av obehandlat eller tidigare oljat trä. Passar både utomhus som inomhus. Träolja V kan spädas med vatten. Baserad på en vattenemulgerad linolja med tillsats av vattenavvisande ämnen. Passar till ytor som utetrall, staket, inredning i båtar, möbler, snickerier. Ger en starkt vattentålig yta. Passar inte som grundolja och kan därför ej övermålas med färg. 2,5 l.
Innehåller 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också