1990

Sanitetssilikon

Elastisk silikonfogmassa för våtutrymmen. 100 % silikon. 80 ml.

 • Fäster mot de flesta byggmaterial.
 • Ger en permanent och vattentät fog.
 • Rekommenderas vid fogning av keramiska plattor t.ex. mellan golv/vägg, då det krävs en elastisk och mycket rörlig fog.
 • Antimögelbehandlad och lösningsmedelsfri.
 • Kan ej övermålas.
 • Neutral, icke ättiksyrebaserad silikon med hög elasticitet.
 • SANITETSSILIKON 100%80ML

  SANITETSSILIKON 100%80ML

  Art. 36-2606
  Ljusgrå
  1990
  248,75 / L
  Innehåller butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime and butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SANITETSSILIKON 100% 80ML

  SANITETSSILIKON 100% 80ML

  Art. 36-2605
  Grå
  1990
  248,75 / L
  Innehåller butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime and butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SANITETSSILIKON100%80ML

  SANITETSSILIKON100%80ML

  Art. 36-2607
  Antracitgrå
  1990
  248,75 / L
  Innehåller butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime and butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SANITETSSILIKON 100% 80ML

  SANITETSSILIKON 100% 80ML

  Art. 36-2604
  Vit
  1990
  248,75 / L
  Innehåller butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime and butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SANITETSSILIKON. 100% 80ML

  SANITETSSILIKON. 100% 80ML

  Art. 36-2603
  Transparent
  1990
  248,75 / L
  Innehåller butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime and butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.