4990
49,90 / L

Lampolja

Art. 36-1530
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Paraffinbaserat bränsle för oljelampor och lyktor. För inom- och utomhusbruk. Ger en klar låga utan störande sot eller lukt. Lämplig veklängd: ca 2 mm. 1 l.
Fara
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Förvaras inlåst. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också