4990
49,90 / L

Lampolja

Art. 36-1530

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Paraffinbaserat bränsle för oljelampor och lyktor. För inom- och utomhusbruk. Ger en klar låga utan störande sot eller lukt. Lämplig veklängd: ca 2 mm. 1 l.
Fara
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också