Vad kan vi erbjuda dig?

Om du tycker att Biltemas värderingar och visioner stämmer överens med dina egna kan vi erbjuda spännande och utmanande tjänster inom flera olika områden. Vissa tjänster kräver särskild kompetens, men det finns även intressanta möjligheter för dig som vill prova något helt nytt.

Vad vill du jobba med?

Biltema Nordic Services huvudkontor i Helsingborg

På Biltema Nordic Services huvudkontor i Helsingborg finns tjänster inom bland annat Web/Media/Marknad, Kundservice/Eftermarknad, Produkt/Inköp, HR/Administration, Grafisk produktion, Ekonomi och IT.

Håll ögonen öppna och läs mer om respektive tjänst när de läggs ut på vår hemsida.

Varuhus

Alla våra nya varuhus utgår från samma organisationsstruktur. 

Varuhusen varierar i storlek mellan 3500 och 5500 kvadratmeter och därmed varierar även omsättning och bemanning. 

Utöver de uppgifter som är specifika för respektive tjänst, arbetar alla tillsammans i den dagliga driften av varuhuset. Tillsammans ser teamet till att varuhuset alltid är redo för försäljning och att alla kunder får bästa tänkbara service.

Varuhuschef

Som Varuhuschef på Biltema har Du alltid kunden i fokus och är engagerad i din verksamhet. 

Du har det yttersta ansvaret för hela driften av varuhuset inklusive försäljning, inköp, logistik, ekonomi, personal, marknadsföring och upprätthållande av Biltemas koncept.

Du ska dessutom vara en självgående, prestationsorienterad och tydlig ledare som har förmågan att motivera din personal. Du är affärsorienterad och har kunskap i butiksdrift, ekonomistyrning, lager, logistik, marknadsföring samt av att driva försäljning.

Ställföreträdande Varuhuschef

När Du har tjänsten som Ställföreträdande Varuhuschef har Du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av varuhuset. Du leder och fördelar arbetsuppgifter till varuhusets medarbetare och är Varuhuschefens förlända arm i alla försäljningsfrågor. Du ingår i varuhusets ledningsgrupp och är direkt underordnad varuhuschefen. 

Du har personalansvar för varuhusets medarbetare och är även den som samtliga medarbetare rapporterar till.

Som Ställföreträdande Varuhuschef är Du väl insatt i varuhusets drift och är den som tar Varuhuschefens plats när denne inte är på plats.

Lager- och Logistikansvarig

Som Lager- och logistikansvarig har Du det övergripande ansvaret för den dagliga skötseln av lagret. Ansvaret innebär allt från planering till ett visst resultatansvar, och Du kommer att arbeta med uppgifter som varumottagning, varubeställning, hantering av varor i datasystem och inventeringar. Det är även Du som ser till att den tekniska utrustningen är servad och fungerar som den ska.

Som Lager- och logistikansvarig är Du en del av varuhusets ledningsgrupp, och fungerar som Varuhuschefens och Ställföreträdande Varuhuschefens förlängda arm i logistikfrågor.

Kundservice- och kassaansvarig

Som Kundservice- och kassaansvarig har Du det övergripande ansvaret för den dagliga skötseln av Kundservice, Kassa och Café. I ansvaret ingår allt från exponering och planering av personal till avdelningarnas resultat.

Det är Du som sätter tonen för service och kundbemötande och det är Du som ser till att medarbetarna är utbildade och uppdaterade kring allt från kundbemötande till rutiner i reklamationshantering och kontanthantering. Du ansvarar för att policys och regler efterföljs och att avdelningarna håller sig inom varuhusets budget.

Som Kundservice- och kassaansvarig ingår Du i varuhusets ledningsgrupp.

Avdelningsansvarig

Som Avdelningsansvarig har Du ansvaret för någon av varuhusets avdelningar, så som Bil/MC/Bilvård, Bygg/Verktyg eller Fritid/Båt/Hem/Kontor/Teknik. Ansvaret innebär att Du ser till så att avdelningen alltid är trimmad, säljande och kundklar, med välfyllda och inbjudande hyllor. Du skapar inspirerande säsongsexponeringar, inventerar, plockar varor, samordnar försäljningsaktiviteter, ser till att skyltning och hänvisningar är tydlig och korrekt, och värnar om en säker miljö för både kunder och kollegor. I din roll ligger även att motivera och engagera medarbetarna på din avdelning, och se till så att de har kunskap om avdelningens produkter.

Butiksmedarbetare

Som butiksmedarbetare kommer Du att arbeta med allt från varuplock till att sitta i kassan. Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag och Du som är flexibel och gillar omväxling kommer att trivas kanon!

Vem söker vi?

För att trivas på Biltema är det viktigt att du delar våra värderingar Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning och Reda samt Flexibilitet.

Vår ambition är att ha medarbetare som tycker att det är roligt att jobba på Biltema och som är intresserade av våra produkter och vårt sortiment. Vi vill att våra medarbetare har förmågan att ge varje kund ett välkomnande och minnesvärt besök i varuhuset. Som medarbetare måste du ha intresse och kunskap för Biltemas produkter, och givetvis ha ett engagemang för att sälja och ge service.

På Biltema tror vi på mångfald. Vi tror helt enkelt att vi kompletterar och utvecklar varandra bäst genom att vara olika, och genom att hela tiden utöva och utöka vår kompetens utvecklar vi också Biltema!

Med kreativitet, förändringsvilja och en positiv inställning kommer man långt på Biltema!

Välkommen med din spontanansökan eller se vilka lediga tjänster vi erbjuder just nu!