8990
89,90 / L

Teakåterställare

Art. 30-571

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Återställer teakens ursprungliga utseende. Genom att först rengöra teakdäck eller andra teakytor med Teak Cleaner och därefter behandla med Teak Brightener blir teakytan ljusare och återfår i stort sett sitt ursprungliga utseende. 1 liter.
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också