8490
292,76 / KG

Marintätning, transparent

Art. 25-4705

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Transparent fogmassa baserad på MS Polymer. Lämplig vid tätning, fogning samt lättare limningar ovanför vattenlinjen, då transparenta fogar önskas. Kan med fördel användas utan primer på de flesta material; trä, glas, plast, aluminium, zink, galvat stål, rostfritt stål, koppar, natursten, betong och kakel. På porösa underlag bör dock Primer för Marintätning 25-4702 användas. Medger fogrörelse på upp till 25 %. 290 ml.

OBS! Ej för användning under vatten, som i t.ex. pooler och akvarium.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller reaktionsblandning av a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-? -hydroxypoly(oxyethylene) and a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-? -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyloxypoly(oxyethylene), 3-(2-aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate, 3-aminopropyltriethoxysilane. Kan orsaka allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också