7990
275,52 / KG

Marintätning, transparent

Art. 25-4705
Transparent fogmassa baserad på MS Polymer. Lämplig vid tätning, fogning samt lättare limningar ovanför vattenlinjen, då transparenta fogar önskas. Kan med fördel användas utan primer på de flesta material; trä, glas, plast, aluminium, zink, galvat stål, rostfritt stål, koppar, natursten, betong och kakel. På porösa underlag bör dock Primer för Marintätning 25-4702 användas. Medger fogrörelse på upp till 25 %. 290 ml.

Bruksanvisning: Ytorna ska vara rena, torra och fria från smuts och fett. Avlägsna gammal tätning och färg. Gammal silikon avlägsnas med Silikonborttagning 36-4824.
  • Färg: Transparent.
  • Appliceringstemperatur: +5 °C till + 40 °C.
  • Genomhärdning: 24 h per 3 mm fog vid 24 °C och 50 % rh. Skinnar efter 15 min.
  • Temperaturbeständighet efter härdning: -40 °C till +90 °C.
  • Övermålningsbar: Kan målas över med de flesta lacker. Vid osäkerhet, provlacka en liten yta.
  • Förvaring: Svalt och torrt. Skyddas mot frost.
OBS! Ej för användning under vatten, som i t.ex. pooler och akvarium.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller reaktionsblandning av a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-? -hydroxypoly(oxyethylene) and a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-? -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyloxypoly(oxyethylene), 3-(2-aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate, 3-aminopropyltriethoxysilane. Kan orsaka allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.