Från
5990

Glykol, Longlife, koncentrerad

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Kylarglykol Longlife är baserad på etylenglykol och fri från nitrit, amin, fosfat, silikat och borat. Ger ett utmärkt skydd mot frost, korrosion och överhettning i alla moderna motorer, men särskilt i överladdade aluminiummotorer. Skyddar effektivt mot korrosion och avlagringar i hela kylsystemet och dess vitala delar. Följ alltid motorfabrikantens rekommendationer vid byte av kylarvätska. Får inte blandas med propylenglykol. Färg: röd.
 • GLYKOL LONGLIFE 3KG

  GLYKOL LONGLIFE 3KG

  Art. 36-1786
  3 kg
  159:-
  53:- / KG
  Varning
  Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Unvika att inandas ångor. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.
 • GLYKOL LONGLIFE 1KG

  GLYKOL LONGLIFE 1KG

  Art. 36-1782
  1 kg
  5990
  59,90 / KG
  Varning
  Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Unvika att inandas ångor. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.
 • GLYKOL, KONCENTRERAD 12KG

  GLYKOL, KONCENTRERAD 12KG

  Art. 36-1777
  12 kg
  419:-
  34,92 / KG
  Varning
  Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Unvika att inandas ångor. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också