Från
8990

Rostskyddsmassa

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För bilens underrede. Fri från lösningsmedel. Svart.
 • ROSTSKYDDSMASSA LSMFRI 1L

  ROSTSKYDDSMASSA LSMFRI 1L

  Art. 36-377
  1 l, gänga för rostskyddsspruta. Kan även penslas.
  135:-
  135:- / L
  Varning
  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • ROSTSKYDDSMASSA LSMFRI SPRAY

  ROSTSKYDDSMASSA LSMFRI SPRAY

  Art. 36-376
  500 ml.
  8990
  179,80 / L
  Fara
  Kan orsaka allergisk hudreaktion. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också