Från
7490

Rostskyddsmassa för underrede

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Bitumenbaserad rostskyddsmassa för bilens underrede. Bildar en elastisk film som skyddar mot stenskott, rost, vatten, olja, värme och ljud. Svart.
 • ROSTSKYDDSMASSA SPRAY 500ML

  ROSTSKYDDSMASSA SPRAY 500ML

  Art. 36-2411
  500 ml sprayburk.
  7490
  149,80 / L
  Fara
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • ROSTSKYDDSMASSA 5 KG

  ROSTSKYDDSMASSA 5 KG

  Art. 36-2425
  5 kg burk för pensling.
  269:-
  53,80 / L
  Varning
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • ROSTSKYDDSMASSA 1L

  ROSTSKYDDSMASSA 1L

  Art. 36-2410
  1 l burk, gänga för sprutpistol. Kan även penslas.
  105:-
  105:- / L
  Varning
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • ROSTSKYDDSMASSA 1 KG

  ROSTSKYDDSMASSA 1 KG

  Art. 36-2412
  1 kg burk för pensling.
  9490
  94,90 / L
  Varning
  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också